Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, z pewnością wiesz, jak ważne jest działanie zgodnie z prawem, ale też przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości, jakie ono daje.

Jeżeli dopiero planujesz swój biznes, pamiętaj, że wszystko, co będziesz robił ma jakieś ramy prawne, w ramach których będziesz się poruszać. Nie jest to trudne, trzeba jednak poznać podstawowe zasady, a potem stale trzymać rękę na pulsie.

W obszarze moich zainteresowań znajdują się m.in. sprawy z zakresu:

  • tworzenia i rejestrowania podmiotów gospodarczych,
  • działalności nierejestrowanej,
  • umów zawieranych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • prawa autorskiego,
  • prawa konsumenckiego i przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji.
  • RODO.