Jeżeli masz klientów, kontrahentów, pracowników czy współpracowników to praktycznie nie istnieje taka możliwość, żebyś w jakimś zakresie nie przetwarzał ich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzasz dane osobowe, to jesteś ich administratorem i masz w związku z tym szereg obowiązków – wynikających przede wszystkim z przepisów RODO.

Polityka prywatności i klauzule informacyjne to pojęcia znane większości użytkowników Internetu. To jednak jedynie wierzchołek piramidy. Warto zadbać o solidne fundamenty – dopiero wtedy Twój biznes będzie funkcjonował w bezpiecznym środowisku.