Przejdź do treści

W jaki sposób możesz korzystać z Produktów i ze Sklepu?

Pamiętaj, że wszelkie treści oraz Produkty, które udostępniam w Sklepie są  utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią moją własność intelektualną i podlegają ochronie prawnej.

W chwili dostarczenia Produktu udzielam Ci Licencji czyli uprawnienia do korzystania z tego Produktu na całym świecie na zasadzie niewyłącznej (mogę to uprawnienie udzielić też innym osobom i podmiotom) i nieprzenaszalnej (nie możesz tego uprawnienia udzielić innym osobom ani podmiotom).

Licencja jest ważna przez czas trwania udzielonego Ci, zgodnie z Umową, dostępu do Produktu.

W ramach udzielonej Licencji możesz:

  • korzystać z Produktu jedynie na własne potrzeby,
  • odtwarzać Produkt lub wybrane treści na swoim urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie),
  • zapisać Produkt lub wybrane treści dowolną techniką cyfrową, np. na własnym dysku twardym,
  • wydrukować wybrane treści na własne potrzeby.

W ramach udzielonej Licencji nie możesz:

  • udostępniać Produktu lub jego części osobom trzecim,
  • publikować Produktu lub jego części, niezależnie od formy publikacji,
  • kopiować, powielać, rozpowszechniać Produktu lub jego części na potrzeby inne, niż własny użytek,
  • tworzyć na podstawie Produktu lub jego części innych produktów, które następnie będziesz sprzedawać dalej.

Nie możesz korzystać ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub tym dokumentem, a w szczególności, nie możesz:

  • dokonywać prób uzyskania dostępu do zasobów nieprzeznaczonych dla Ciebie,
  • publikować komentarzy niezgodnych z prawem, obraźliwych, nawołujących do nienawiści, rasistowskich, naruszających prawa autorskie itp.