Przejdź do treści

Jak możesz zrezygnować z zakupu?

Za wyjątkiem sytuacji, o której przeczytasz poniżej, możesz zrezygnować z każdego zakupu dokonanego w Sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od momentu otrzymania przez Ciebie wiadomości o przyjęciu zamówienia.

O swojej decyzji o rezygnacji powinieneś poinformować mnie, przesyłając jednoznaczne oświadczenie (np. „rezygnuję z zakupu Produktu”). Oświadczenie możesz przesłać e-mailem. Nie musisz uzasadniać swojej decyzji.

Jeżeli w czasie składania zamówienia poinformujesz mnie, że zgadzasz się, abym dostarczył Ci Produkt przed upływem 14 dni (zaznaczysz odpowiednie pole),  utracisz prawo do rezygnacji z zakupu. Zostaniesz o tym poinformowany w wiadomości o przyjęciu zamówienia.