Przejdź do treści

Tarcza antykryzysowa dla samozatrudnionych

Tarcza antykryzysowa dla samozatrudnionych
Tarcza antykryzysowa dla samozatrudnionych

Tzw. tarcza antykryzysowa to kilkaset stron przepisów, często niejasnych albo nieprecyzyjnych. Przedsiębiorcy pragnący skorzystać z oferowanych przez państwo form pomocy opierają się więc przede wszystkim na przekazach medialnych. Dziennikarze starają się tłumaczyć zawiłe przepisy prostym językiem, często nie zdają sobie jednak sprawy jak ważne jest używanie precyzyjnych pojęć.

W mediach często czytamy czy słyszymy, że tarcza antykryzysowa przewiduje jakieś formy pomocy dla samozatrudnionych. Tymczasem tarcza antykryzysowa w żadnym miejscu nie posługuje się pojęciem “samozatrudniony”. Co więcej, pojęcie “samozatrudniony” w ogóle nie jest w polskim prawie zdefiniowane. Wielu przedsiębiorców gubi się w dotyczącej ich terminologii. Poniżej krótka “ściąga”.

Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie z obowiązku płacenia składek

Tarcza antykryzysowa przewiduje – pod pewnymi warunkami – możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek na na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Zwolnienie dotyczy:

  • płatników składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,
  • płatników składek, będących osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
  • duchownych będących płatnikami składek.

Dla każdej z powyższych grup warunki zwolnienia są trochę inne. Kluczowe jest ustalenie czy dany podmiot zgłasza do ubezpieczeń społecznych tylko siebie czy też inne osoby (oraz ile ewentualnie jest tych osób). Nie ma natomiast potrzeby ustalania czy dany podmiot jest “samozatrudnionym”.

Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne może zostać zwolniony z obowiązku płacenia składek tylko wtedy, gdy w pierwszym miesiącu, który ma być objęty zwolnieniem, jego przychód nie był wyższy niż 15 681 zł.

Tarcza antykryzysowa: Świadczenie postojowe

Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc także w formie jednorazowej wypłaty tzw. świadczenia postojowego. Świadczenie postojowe może być wypłacane m.in. przedsiębiorcom.

Ustawa posługuje się tu pojęciem “osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych”.

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. W tym przypadku nie ma znaczenia czy dany przedsiębiorca zatrudnia pracowników. Ponownie nie mamy też w ustawie odwołania do pojęcia “samozatrudniony”.

Podsumowując – jeżeli chcesz z korzystać ze zwolnienia z płacenia składek lub ze świadczenia postojowego nie trać czasu na analizowanie czy jesteś samozatrudnionym. Tarcza antykryzysowa w ogóle się tym pojęciem nie posługuje.

Zdaję sobie sprawę, że analiza postanowień omawianej ustawy nie jest łatwa. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *