Przejdź do treści

Rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami

Rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami może zostać ograniczona
Rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami może zostać ograniczona

Regulamin sprzedaży to bardzo użyteczny dokument. Tworzysz go raz, a reguluje setki zawieranych przez Ciebie transakcji. Jest to też dokument bardzo pojemny. W regulaminie opisujesz jak przebiega transakcja, jakie są warunki jej realizacji, wypełniasz obowiązki informacyjne względem konsumentów. W regulaminie może – a nawet powinna – zostać uregulowana także rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami.

Rękojmia przy sprzedaży – podstawowe zasady

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego:


Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową, kupującemu przysługują względem sprzedawcy określone roszczenia. Niezgodność towaru z umową może polegać m.in. na tym, że:

  • kupiona rzecz nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, np. w telewizorze nie wyświetla się obraz albo nie działa dźwięk;
  • kupiona rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, np. wbrew zapewnieniom sprzedawcy telewizor nie łączy się z wifi;
  • kupiona rzecz nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, np. telewizora nie można zawiesić na ścianie, a kupujący poinformował sprzedawcę, że zamierza go właśnie tak umieścić;
  • kupiona rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym, np. telewizor został sprzedany bez pilota.

Kupujący, który zauważy wadę powinien to niezwłocznie zgłosić sprzedawcy. Kupujący może żądać wymiany towaru na nowy, naprawy lub obniżenia ceny, w pewnych okolicznościach może też odstąpić od umowy. Co do zasady sprzedawca musi uszanować decyzję kupującego w tym zakresie.

Rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami

Jeżeli towary kupuje konsument, sprzedawca może w regulaminie opisać procedurę reklamacyjną, jednak musi się opierać ściśle na przepisach Kodeksu cywilnego.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami. Kodeks cywilny wskazuje, że:


Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Jeżeli więc kupującym jest przedsiębiorca, strony mogą modyfikować treść rękojmi w sposób niemal dowolny.

Rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami może zostać ograniczona. Ograniczenie to może polegać między innymi na:

  • skróceniu czasu na dochodzenie roszczeń,
  • ograniczenia możliwych żądań, np. tylko wymiana albo naprawa,
  • przyznaniu sprzedawcy prawa do dokonania wyboru, w jaki sposób spełni żądania kupującego,
  • zobowiązaniu kupującego do dostarczenia towaru sprzedawcy na swój koszt.


Rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami może też zostać wyłączona.

Rękojmia przy sprzedaży między przedsiębiorcami może zostać ograniczona albo wyłączona tylko pod warunkiem wyrażenia zgody przez obydwie strony. Działając jako sprzedawca możesz więc pytać każdego klienta o zgodę i z każdym z nich zawierać umowę w tym zakresie. Możesz też zawrzeć odpowiednie postanowienia w regulaminie sprzedaży, a klientów zobowiązywać do akceptacji regulaminu przed dokonaniem zakupu.

Sytuacja skomplikuje się po 1 stycznia 2021 roku, kiedy wejdą w życie przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej i ochroną zostaną w pewnych przypadkach objęci także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Przy tworzeniu nowych regulaminów dobrze mieć to od razu na uwadze. W regulaminach już istniejących konieczne będzie wprowadzenie kilku modyfikacji.

Regulamin sprzedaży to dokument znacznie ułatwiający funkcjonowanie online.

Więcej na temat regulaminu sprzedaży przeczytasz tutaj:

Przenoszenie działalności do Internetu – regulamin sprzedaży

Umowa zawarta na odległość


Nazywam się Aneta Liszewska-Mądra i jestem prawnikiem ludzi przedsiębiorczych.

Napisz do mnie na adres radca.prawny@liszewskamadra.pl i dowiedz się, jak mogę Ci pomóc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *