Przejdź do treści

Przenoszenie działalności do Internetu – świadczenie usług drogą elektroniczną

świadczenie usług drogą elektroniczną
Świadczenie usług drogą elektroniczną to pojęcie, które koniecznie trzeba poznać i zrozumieć planując przeniesienie działalności do Internetu.

Jeszcze kilka miesięcy temu przenoszenie działalności do Internetu można było uznać za rodzaj pewnej innowacyjności, kolejny krok w rozwoju. Dziś wielu przedsiębiorców po prostu musi to zrobić. Działanie online może początkowo wydawać się skomplikowane, zarówno od strony technicznej, jak i prawnej. Jak to ugryźć? Na początek z pewnością należy zapoznać się z pojęciem: świadczenie usług drogą elektroniczną.

Świadczenie usług drogą elektroniczną – definicja

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną to jeden z podstawowych aktów prawnych regulujących działalność w Internecie. Ustawa definiuje m.in. czym są usługi świadczone drogą elektroniczną i jakie obowiązki mają w związku z nimi przedsiębiorcy.


świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne .


Dla uznania danej działalności za świadczenie usług drogą elektroniczną muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

  • usługa musi być wykonywana bez jednoczesnej obecności stron (na odległość)
  • przekaz danych musi następować na indywidualne żądanie usługobiorcy (np.
    wysłanie wiadomości e-mail, skorzystanie z formularza kontaktowego, korzystanie z portalu społecznościowego)
  • wykonywanie usługi musi odbywać się za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania
  • nadawanie, odbieranie lub transmitowanie usługi powinno odbywać się za pomocą sieci telekomunikacyjnej

Nadal jest to mało życiowe wyjaśnienie, prawda? Żeby szczegółowo opisać wszystkie przesłanki trzeba by pewnie napisać książkę…

Świadczenie usług drogą elektroniczną – co to oznacza w praktyce

Jesteś przedsiębiorcą, który chce działać w Internecie i zastanawiasz się czy będziesz w związku z tym świadczył usługi drogą elektroniczną? Już teraz mogę Ci powiedzieć, że prawdopodobnie tak. Wystarczy, że umożliwiasz zakładanie konta albo że będziesz wysyłał newsletter. Zdaniem niektórych komentatorów już zamieszczenie formularza kontaktowego jest wystarczające do uznania, że świadczysz usługi drogą elektroniczną.

Warto też zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • czy Twój klient korzystając z usługi musi mieć dostęp do Internetu?
  • czy Twój klient ma możliwość rejestracji i założenia konta?
  • czy Twój klient otrzyma coś bez konieczności wychodzenia z domu?
  • czy Twój klient sam decyduje, kiedy korzysta z usługi?

Jeżeli na powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco, Twoja działalność polega najprawdopodobniej na świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Świadczenie usług drogą elektroniczną a działalność e-sklepów

Warto przy tym zaznaczyć, że usługa świadczona drogą elektroniczną może być tylko częścią, choćby niewielką, Twojej podstawowej działalności.

Nawet jeżeli w ramach swojego sklepu internetowego zawierasz wyłącznie umowy sprzedaży konkretnych zmaterializowanych towarów, to i tak świadczysz równocześnie usługi drogą elektroniczną. W jednej ze swoich decyzji UOKiK stwierdził, że świadczenie usług drogą elektroniczną ma miejsce chociażby w tym obszarze działalności e-sklepu, który polega na dokonywaniu z klientem czynności on-line zmierzających bezpośrednio do uzgodnienia warunków umowy i dostawy. Usługami tego rodzaju są więc na przykład takie funkcjonalności e-sklepu, które służą do obliczenia ceny za towar czy też kosztów wysyłki. Zdaniem UOKiK czynności te mają samodzielny status usługi świadczonej droga elektroniczną, niezależnie od faktu, że w praktyce jedynie towarzyszą one świadczeniu głównemu, tj. umowie sprzedaży zawieranej na odległość (przez internet) mającej za przedmiot sprzedaż wysyłkową tradycyjnie pojmowanych towarów (rzeczy).

Do usług elektronicznych w ramach sklepu internetowego z pewnością można ponadto zaliczyć możliwość rejestracji i założenia konta klienta w e-sklepie oraz wysyłanie newslettera. 

Jeżeli chciałbyś się upewnić czy prowadzona przez Ciebie albo planowana działalność ma cechy usługi świadczonej drogą elektroniczną zapraszam do kontaktu.

A jeśli już nie masz wątpliwości, ale chciałbyś się dowiedzieć, jakie są Twoje obowiązki, śledź bloga lub mój profil na Facebooku – kolejny wpis już niebawem 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *