Przejdź do treści

Przenoszenie działalności do Internetu – regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży nie jest niezbędny, ale znacznie ułatwia funkcjonowanie e-sklepu
Regulamin sprzedaży nie jest niezbędny, ale znacznie ułatwia funkcjonowanie e-sklepu

Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie na ogół polega na sprzedawaniu. Sprzedajemy produkty fizyczne i wirtualne (kursy, e-booki) albo usługi. Każda zawierana transakcja powinna być uregulowana. Strony muszą wiedzieć co kupują, za jaką cenę, jakie są możliwości w zakresie zwrotu czy reklamacji. Naturalnie można z każdym klientem zawierać umowę. Można jednak – i uważam, że zdecydowanie warto – sporządzić jeden dokument, regulujący podstawowe kwestie w sposób kompleksowy. Ogólne warunki świadczenia umów, OWU, regulamin sprzedaży – nazwa dokumentu ma tu znaczenie drugorzędne. Zdecydowanie ważniejsza jest jego treść.

Regulamin sprzedaży – czy trzeba?

Posiadanie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną jest w pewnych przypadkach obowiązkowe (więcej na ten temat pisałam tutaj). Regulamin sprzedaży jest natomiast dokumentem, który możemy stworzyć, ale nie musimy tego robić. Jego brak co do zasady nie powoduje dla nas żadnych ujemnych konsekwencji prawnych. Jednak stworzenie kompleksowego regulaminu sprzedaży znacznie ułatwia wywiązanie się z szeregu obowiązków, związanych na przykład z prawami konsumenta.

Regulamin sprzedaży – co uregulować?

Odpowiedź na pytanie postawione w nagłówku znowu brzmi – wszystko zależy od Ciebie. Moim zdaniem kwestie, które w pierwszej kolejności należy wpisać do regulaminu sprzedaży to:

  • dane sprzedawcy,
  • sposób składania zamówień,
  • sposób ustalania ceny,
  • sposoby i terminy dostawy,
  • możliwość odstąpienia od umowy/ zwrotu towaru,
  • ewentualne modyfikacje zasad rękojmi,
  • procedura reklamacyjna,
  • kwestie związane z ochroną danych osobowych.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że w regulaminie można inaczej uregulować sprzedaż dokonywaną na rzecz przedsiębiorców, a inaczej sprzedaż konsumencką.

Tu jednak ważne zastrzeżenie. Od 1 stycznia 2021 roku zmieniają się przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej i ochroną zostaną w pewnych przypadkach objęci także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Na pewno powstanie nowy wpis na temat konieczności dostosowania regulaminów sprzedaży w tym zakresie. Przy tworzeniu nowych regulaminów dobrze mieć to od razu na uwadze.

Regulamin sprzedaży – jak to działa?

Regulaminu nie wystarczy napisać. Trzeba jeszcze umożliwić kupującym zapoznanie się z jego treścią publikując na swojej stronie internetowej. Dobrą praktyką jest zamieszczenie regulaminu w formie umożliwiającej jego pobranie i zapisanie.

Każdy klient musi ponadto potwierdzić, ze zapoznał się z treścią regulaminu sprzedaży. Może to zrobić w sposób zautomatyzowany – poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa albo przesyłając oświadczenie w tym zakresie, na przykład w wiadomości email.

Regulamin sprzedaży nie zastępuje samej umowy. Umowa zostaje zawarta, kiedy obydwie strony potwierdzą, że zgadzają się na warunki dotyczące konkretnego produktu. Jednak wszystkie prawa i obowiązki stron, które nie dotyczą tej konkretnej transakcji mogą wynikać właśnie z regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *