Przejdź do treści

Standardy Ochrony Małoletnich w jednoosobowym gabinecie psychologa/psychoterapeuty/logopedy (szablony dokumentów)

246,00 

Standardy Ochrony Małoletnich w prywatnym gabinecie psychologa/psychoterapeuty/logopedy to komplet dokumentów dostosowanych do działalności psychologa, psychoterapeuty i logopedy w prywatnym jednoosobowym gabinecie.

Standardy Ochrony Małoletnich w jednoosobowym gabinecie psychologa/psychoterapeuty/logopedy (szablony dokumentów)

246,00 

Kategoria:

Czym są Standardy Ochrony Małoletnich?

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci. Jednym z nich jest obowiązek posiadania przez podmioty pracujące z dziećmi standardów ochrony małoletnich (zwanych inaczej standardami ochrony dzieci). Zmiany wchodzą w życie 15 lutego 2024 r. Wskazane w ustawie instytucje i placówki są zobowiązane do wprowadzenia standardów w terminie 6 miesięcy od tej daty. 

Kto powinien je mieć?

Zgodnie z przepisami obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich ma każdy:

1) organ zarządzający jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 108 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;

2) organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

Dlaczego uważam że psycholog. psychoterapeuta i logopeda też powinni posiadać Standardy Ochrony Małoletnich?

W ustawie mamy listę podmiotów, które muszą mieć Standardy Ochrony Małoletnich. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że psychologów, psychoterapeutów i logopedów nie ma tej liście, więc można by przyjąć że nie ma tematu.

Jednak moim zdaniem jest.

Ustawa wskazuje jako podmioty zobowiązane m.in. placówki medyczne, w której przebywają lub mogą przebywać małoletni. Ani w ustawie o działalności leczniczej ani w innych aktach prawnych nie pojawia się pojęcie “placówka medyczna”. Określenie to pochodzi z języka potocznego, dlatego należy je interpretować szeroko. Na pewno obejmuje on wszystkie podmioty lecznicze, ale moim zdaniem także wszystkie osoby wykonujące zawody medyczne, także w innej formie niż podmiot leczniczy.

Oczywiście wiem, że nie wszyscy uznają psychologów, psychoterapeutów i logopedów za zawody medyczne. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej osoba wykonująca zawód medyczny to osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Dla mnie z tej definicji wynika jednoznacznie, że psycholog, psychoterapeuta i logopeda to podmioty, które posiadają kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych świadczenie zdrowotne (są to w szczególności działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia). Argumentem bardzo “życiowym” jest dla mnie dodatkowo fakt, że wskazane podmioty raczej powszechnie korzystają ze zwolnienia z VAT dla swoich usług, w związku z tym, że  są to “usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia”.

A więc podsumowując:

  • psycholog, psychoterapeuta i logopeda to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, a więc należy je uznać za osoby wykonujące zawody medyczne
  • osoby wykonujące zawody medyczne prowadzą swoją działalność w formie placówek medycznych, nawet jeżeli nie są to podmioty wykonujące działalność leczniczą (pojęcie “placówka medyczna” jest szersze)
  • każdy psycholog, psychoterapeuta i logopeda, który prowadzi swój prywatny gabinet powinien posiadać Standardy Ochrony Małoletnich.

Co przygotowałam?

Przygotowałam Standardy Ochrony Małoletnich dostosowane do prywatnego gabinetu psychologa, psychoterapeuty i logopedy, który pracuje z dziećmi.

Dokumenty uwzględniają wszystkie kwestie, których uregulowania wymaga ustawodawca. Biorą przy tym pod uwagę specyfikę zawodów psychologa, psychoterapeuty i logopedy.

Dokumentację dla placówki uzupełnia dokument przeznaczony dla dzieci, napisany w przystępnej dla nich formie.

Jak to działa?

Po zakupie dostajesz plik elektroniczny w wersji edytowalnej, ze wskazaniem miejsca, gdzie należy wpisać dane danej placówki.

Wpisujesz swoje dane, drukujesz, podpisujesz i … masz gotową dokumentację.

Dla kogo jest ten wzór Standardów?

👉Dla każdego psychologa, psychoterapeuty i logopedy, który pracuje z dziećmi w swoim jednoosobowym gabinecie.

Dla kogo nie jest ten wzór Standardów?

👉Dla osób prowadzących działalność inną niż działalność psychologa, psychoterapeuty i logopedy.

👉Dla osób, które zatrudniają jakikolwiek personel (na umowę o pracę, B2B, zlecenie).


✍️ Jeżeli nie jesteś pewien, czy ten wzór będzie dla Ciebie odpowiedni, prowadzisz inną działalność, zatrudniasz personel albo masz jakiekolwiek inne pytanie – zapraszam do kontaktu na aneta@liszewskamadra.pl.