Przejdź do treści

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

Dbam o to, aby Twoje dane osobowe były u mnie bezpieczne. Działam w tym zakresie zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Aneta Liszewska-Mądra, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Radca prawny Aneta Liszewska-Mądra, adres: ul. Zasadowa 47h, 04-875 Warszawa, NIP 8262092013, REGON 387997743.

Możesz się ze mną skontaktować e-mailowo pod adresem: aneta@liszewskamadra.pl.

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe wykorzystuję w celu:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • w celu dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jak długo przetwarzam Twoje dane osobowe?

Będę przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres negocjowania, a następnie wykonywania łączącej nas umowy. Po tym okresie mogę przetwarzać Twoje dane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń (co do zasady sześć lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać).

Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków.

W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie mojego uzasadnionego interesu, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Komu przekazuję Twoje dane osobowe?

Mogę przekazywać Twoje dane osobowe swoim zaufanym współpracownikom, takim jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, statystyczne, archiwizacyjne. 

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług korzystam z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz określone prawa wynikające z RODO. W związku z tym możesz:

 • żądać udzielenia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzam oraz jak to robię (tzw. prawo dostępu),
 • żądać sprostowania Twoich danych, jeżeli staną się nieaktualne, niekompletne lub w inny sposób niepoprawne,
 • żądać usunięcia Twoich danych, jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe nie powinny być już przeze mnie przechowywane (w określonych przypadkach mogę odmówić usunięcia danych),
 • żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych (w sytuacjach opisanych w art. 18 RODO),
 • żądać przeniesienia Twoich danych do innego administratora,
 • zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, które przetwarzam na podstawie swojego uzasadnionego interesu,
 • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy ze mną.

Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.