Tarcza antykryzysowa dla samozatrudnionych

Tarcza antykryzysowa dla samozatrudnionych

Tzw. tarcza antykryzysowa to kilkaset stron przepisów, często niejasnych albo nieprecyzyjnych. Przedsiębiorcy pragnący skorzystać z oferowanych przez państwo form pomocy opierają się więc przede wszystkim na przekazach medialnych.  Dziennikarze starają …

Jak Dawid z Goliatem, czyli że walczyć o swoje można (trzeba) z każdym

Wiecie, że umów należy dotrzymywać, prawda? W praktyce różnie to jednak bywa. Kiedy ze swoich zobowiązań nie wywiązuje się ktoś, kogo możemy uznać za równoważnego partnera zwykle nie mamy oporów, żeby domagać się dotrzymania słowa. Gorzej, kiedy kontrahent jest – na pierwszy rzut oka – zbyt potężny albo nasze roszczenie zbyt małe.